Русский  English  עברית

ראשי

תקנון

תחומי אמנות

הרשמה

גלריה

חסות

צור קשר

תקנון

עלות ההשתתפות בתחרות-פסטיבל "קשת בצפון 2023"  – 150 ₪ עבור משתתף.
כל משתתף יכול להירשם לתחרות בתחומי תחרות נוספים המשתתפים הפסטיבל-תחרות. השתתפות בכל תחום תחרות נוסף 120 ₪ עבור משתתף.

1. משתתפי התחרות יחולקו לקטגוריות גילאים. בתוך כל קטגוריית גיל יוגדר מנצח וזאת בהתאם להצבעת השופטים.
2. חבר השופטים בפסטיבל-תחרות יורכב מאנשי תרבות מפורסמים.
3. לא ניתן לערר על ציוני חבר השופטים.
4. סדר הופעות יקבע על ידי חברת ההפקות בהתאם להמלצות חבר השופטים.
5. הסכמה להשתתפות בפסטיבל מהווה אישור כוללני לצילום ווידאו ותמונות של משתתפי הפסטיבל ושימוש בצילומים אלו לקידום פרסום של פסטיבל-תחרות.
6. הסכמה להשתתפות בפסטיבל-תחרות מהווה הסכמה עם כל כלליו.
7. צוות הפקה שומר את הזכות לעריכת שינויים בתוכנית הפסטיבל.

הרשמה תיערך עד לתאריך 25/09/2023.

כללי הגשת פלייבק:

1. נא להעביר פלייבק בפורמט MP3.
2. אורכו של שיר אחד לא יעלה על 5 דקות.
3. שם היצירה חייב שירשם באנגלית. נא לא לשמור יצירות עם שם קובץ בעברית.
4. חובה לקיים הלימה בין שם היצירה המוצהרת בטופס ההרשמה לשם היצירה בקובץ פלייבק.
5. יש לציין בשם קובץ הפלייבק את שם המשתתף וגילו.

דילוג לתוכן